adminclang

Joined 4 năm ago

Trường THPT Chi Lăng triển khai dạy học online đối với toàn bộ các lớp học năm học 2020 – 2021

64 Views0 Comments

Trường THPT Chi Lăng triển khai dạy học online đối với toàn bộ các lớp học Để đảm bảo kế hoạch học tập diễn ra bình thường, tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, hiện nay Trường THPT Chi Lăng đã lên kế hoạch t...

KẾ HOẠCH THÁNG 4 NĂM 2020-2021

106 Views0 Comments

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TT-HUẾ              TRƯỜNG THPT CHI LĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           Huế,  ngày 30 tháng 3  năm 2021 KẾ HO...

KẾ HOẠCH THÁNG 3 NĂM HỌC 2020 – 2021

100 Views0 Comments

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TT-HUẾ       TRƯỜNG THPT CHI LĂNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                            Huế,  ngày 28 tháng 2  năm 20...