Tiếp bước truyền thống của các thế hệ đi trước, tuổi trẻ trường  THPT CHI LĂNG đang lớn lên cùng quê hương và hăng hái xung phong tình nguyện đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hoá, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Hòa chung với khí thế thi đua sôi nổi của ĐVTN thành phố Huế đang tích cực phấn đấu chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; chào mừng năm học mới 2017 – 2018, ĐVTN toàn trường đã và đang không ngừng ra sức xung kích, tình nguyện, để đón chào ngày hội lớn của tuổi trẻ chúng ta.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ trường THPT CHI LĂNG đã không ngừng tô thắm thêm vào những trang sử vẽ vang của Đoàn – Hội, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của lãnh đạo nhà trường và Nghị quyết của Đại hội Đoàn các cấp. Trong quá trình hoạt động, Đoàn trường tuy còn gặp không ít khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của BGH trường THPT Chi Lăng, của BTV Thành Đoàn Huế, cùng với sự giúp đỡ của các thầy cô giáo trong Hội đồng sư phạm, tuổi trẻ trường THPT CHI LĂNG đã vững vàng, kiên định đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, góp phần thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa“.

Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Thành Đoàn Huế và BGH trường THPT Chi Lăng, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT CHI LĂNG lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2018 đã được tổ chức vào ngày 21/10/2017.

Xem ảnh

happy wheels 2 demo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*