Ngày 08/10/2016 trường Trung Học Phổ Thông Chi Lăng đã tổ chức Hội Nghị Cán bộ CC-VC năm học 2016-2017.

truong-thpt-chi-lang-hoi-nghi-can-bo-cc-vc-2014-2015

Xem ảnh

happy wheels 2 demo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*