Năm học 2017-2018 là năm học tiếp tục đổi mới cơ bản và toàn diện; năm học mà Bộ GD-ĐT đã đặt ra mục tiêu cho ngành Giáo dục là: “Tiếp tục tập trung vào nâng cao kỷ cương về nề nếp, đạo đức lối sống để thầy ra thầy, trò ra trò”. Từng bước nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, học đi đôi với hành, quan tâm tới trang bị kỹ năng, nhất là kỹ năng mềm, kỹ năng sống cho học sinh. Quyết tâm xây dựng hình ảnh của ngành giáo dục trước nhân dân, từng bước tạo niềm tin trong Phụ huynh học sinh và toàn xã hội.

Để đạt được mục tiêu trên. Trường THPT Chi Lăng đề ra phương hướng và nhiệm vụ năm học 2017-2018 như sau:

  • Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện chủ trương đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo.
  • Tập trung đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới kiểm tra đánh giá, xây dựng nề nếp, thực hiện đúng nội quy để tạo động lực.
  • Tổng hợp nâng cao chất lượng học tập của học sinh, xây dựng trường THPT Chi Lăng mãi là niềm tin, uy tín của xã hội.

1

Xem ảnh

happy wheels 2 demo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*