KẾ HOẠCH THÁNG 12/2017 & 1/2018

 1. Điểm kiểm tra thường xuyên

Có đủ điểm kiểm tra học kỳ theo quy định

 1. Chương trình

Giáo viên tính toán thanh toán chương trình trong học kì 1, có thể sử dụng tiết bám sát hoặc tăng cường để bù tiết thiếu

 1. Kiểm tra học kỳ 1

Theo lịch kiểm tra (xem tại đây)

 1. Giới hạn chương trình kiểm tra HK1

– Khối 12 tuần 14

– Khối 10, 11 trước tuần kiểm tra 2 tuần

 1. Hình thức kiểm tra

* Khối 12 kiểm tra tập trung 9 môn theo đề của Sở (Văn, Anh, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD).

Các môn còn lại (Tin, KTPT, GDQP, TD) đề GV dạy ra đề và coi kiểm tra theo TKB, thời gian KT 45 phút. Thời gian KT từ 11/12 – 23/12.

* Khối 10&11 kiểm tra tập trung ba môn Văn, Toán, Anh (Theo lịch)

 1. Thời gian làm bài kiểm tra

– Khối 12: 9 môn tập trung theo thời gian quy định của Sở. Các môn còn lại 45 phút.

– Khối 10&11: Văn, Toán 90 phút, các môn còn lại 45 phút.

 1. Đề kiểm tra

– Khối 12: 9 môn tập trung (trắc nghiệm 80%, tự luận 20%). Các môn còn lại tùy GV ra đề.

– Khối 11: Trắc nghiệm 60%, tự luận 40%.

– Khối 10: Trắc nghiệm 40%, tự luận 60%

Riêng môn TD, GDQP tùy GV dạy.

 1. Phân công ra đề kiểm tra

– Khối 10: Văn (Cô Hằng), Toán (Cô Trang), Anh (Cô Hoa)

– Khối 11: Văn (Cô Hiền), Toán (Cô Diệp), Anh (Cô Nhi)

 1. Phân công coi thi

Theo lịch của trường sẽ niêm yết trước 28/12

 1. Chấm bài kiểm tra

– Môn không tập trung: Chấm+vào xong điểm trước ngày 30/12/2017

– Môn tập trung: Chấm+vào điểm xong trước ngày 06/01/2018

– Giáo viên nộp bài KT đã chấm cho cô Châu G.Vụ.

 1. Công việc cần lưu ý

– Giáo viên dạy tiếp chương trình, không dừng lại chờ HK2.

– Sơ kết HK1 vào trung tuần tháng 01/2018 (Sẽ thông báo cụ thể sau).

 

Ban giám hiệu

happy wheels 2 demo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*