SỞ GD & ĐT TT – HUẾ

TRƯỜNG THPT CHI LĂNG

 

KẾ HOẠCH

TẬP TRUNG HỌC SINH NĂM HỌC 2020-2021

 

Căn cứ nhiệm vụ kế hoạch năm học 2020-2021 của HĐQT nhà trường

Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19

Trường THPT chi Lăng xây dựng kế hoạch tập trung học sinh năm học 2020-2021 như sau:

  1. Mục đích

– Chuẩn bị tâm thế cho học sinh bước vào năm học mới.

– Đón học sinh khối 10, giúp các em làm quen với môi trường học tập mới

– Giáo viên chủ nhiệm nhận học sinh, ổn định tổ chức lớp, sinh hoạt nội quy và thời khóa biểu.

  1. THỜI GIAN

Toàn thể học sinh tập trung vào lúc 7h15 đến 9h00 ngày 01/09/2020

– Ngày 2/9/2020 nghỉ Lễ.

III. LỊCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ NHƯ SAU

Ngày Nội dung hoạt động Thời gian Người thực hiện
01/09/2020 1- Tập trung dưới sân triển khai kế hoạch trong tuần và tháng 9/2020

2. Hướng dẫn học sinh lên lớp giới thiệu các hoạt động nổi bật, quy mô của trường, lớp trong năm học mới 2020-2021.

3. Tiếp tục sinh hoạt trên lớp:

– Kiểm diện học sinh

– sinh hoạt nội quy, nhà trường lớp

– cho học sinh chép thời khóa biểu

 

7h15 – 7h30

 

7h30 – 8h00

(8h00 – 8h15 giải lao)

8h15-9h00

 

Bí thư Đoàn

 

GV Chủ nhiệm

– Ngày 03-04/09/2020 học bình thường theo thời khóa biểu và chuẩn bị khai giảng năm học mới 2020-2021.

– Ngày 05/09/2020 khai giảng năm học mới 2020-2021 và học theo thời khóa biểu.

  1. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
  2. Đoàn trường

– Tổ chức tập trung, triển khai kế hoạch

  1. Giáo viên chủ nhiệm

Khối 11 và 12 thông báo cho các em biết ngày giờ tập trung theo kế hoạch

– Có mặt đúng giờ và sinh hoạt với học sinh các nội dung đã thống nhất

  1. Bộ phận giáo vụ, văn phòng

– Điện thoại thông báo cho các em học sinh đăng ký vào lớp 10 năm học 2020-2021 ngày giờ tập trung theo kế hoạch.

  1. Nhân viên phục vụ

– Quét dọn phòng học, dọn dẹp sân trường, phòng WC

  1. Bảo vệ

– Đảm bảo an ninh trật tự cổng trường

– Hướng dẫn phụ huynh ra vào cổng đúng quy định (cụ thể …)

Trên đây là kế hoạch tập trung học sinh năm học 2020-2021 trường THPT Chi Lăng, các tổ chức phòng ban bám sát kế hoạch để thực hiện.

                                                                                                                   Ngày 25 tháng 8 năm 2020

Hiệu Trưởng

                                       

 

                                                                                                             Văn Thị Yến Phương

happy wheels 2 demo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*