SỞ GD &ĐT THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG THPT CHI LĂNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Huế, ngày 28 tháng 9 năm 2020

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

NĂM HỌC 2020-2021

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về  thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập;

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13 tháng 01 năm 2016 về việc Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về  thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Ban giám hiệu trường THPT Chi Lăng xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020 – 2021 với những nội dung sau:

 1. Mục đích yêu cầu
 2. Mục đích

– Hội nghị cán bộ, Công chức, viên chức năm học 2020-2021 nhằm kiểm điểm, đánh giá các mặt hoạt động của nhà trường năm học 2019 – 2020. Thống nhất nhiệm vụ phương hướng của nhà trường trong năm học 2020 – 2021

– Phát huy dân chủ và tinh thần trách nhiệm của mỗi CB, CC, VC trong việc xây dựng và phát triển nhà trường.

– Phát động phong trào thi đua, động viên CB, CC, VC đống góp sức lực trí tuệ, đoàn kết nhất trí phấn đấu hoàn thành hiệu quả nhiệm vụ được giao trong năm học mới.

 1. Yêu cầu:

– Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trư­ờng phải đư­ợc tiến hành thực sự dân chủ, đoàn kết, thiết thực, quán triệt đầy đủ nội dung.

– Các nội dung thảo luận tại hội nghị cần được chuẩn bị chu đáo,sát thực tập trung vào những vấn đề mang tính cần thiết, thống nhất biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị
 2. 1. Thời gian: Vào lúc 8h00 ngày 01 tháng 10 năm 2020 (Thứ năm)
 3. Địa điểm:  Phòng Đoàn trường THPT Chi Lăng

III. Thành phần tham dự hội nghị toàn đơn vị

+ Toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường.

 1. Dự kiến nhân sự hội nghị.

* Đoàn chủ tịch :

 1. Cô Văn Thị Yến Phương                          Hiệu trưởng
 2. Thầy Lê Thanh Long                               Bí thư Đoàn trường
 3. Cô Phạm Trịnh Anh Nhi                           Giáo viên Anh Văn

* Đoàn thư ký :

 1. Cô Lê Thị Ngoc Diệp Giáo viên Toán                Thư ký 1
 2. Thầy Đoàn Văn Cưng Thư ký HĐSP               Thư ký 2
 3. Chương trình Hội nghị
 4. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu
 5. Cử đoàn chủ tịch và Ban thư ký
 6. Lãnh đạo trường trình bày dự thảo, phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021
 7. Hội nghị thảo luận
 8. Phát biểu lãnh đạo và Đại biểu các cấp
 9. Công tác khen thưởng
 10. Thông qua Nghị quyết Hội nghị
 11. Bế mạc.
 12. Công tác chuẩn bị trước hội nghị

Trang phục: Toàn thể CB giáo viên, nhân viên; Nữ mang áo dài truyền thống, Nam áo sơ mi quần tối màu, mang cà vạt.

Phòng hội nghị: Thầy Liên, thầy Long, thầy Đăng, thầy Cưng, thầy Song

Phong màn: Thầy Liên

Nước uống đại biểu, khăn trải bàn, hoa: Cô Hằng (thủ quỹ)

Dẫn chương trình: thầy Long

Mời đại biểu: Cô Thúy

Tham luận:

+ Thầy Huy: Hoạt động ngoại khóa, kỹ năng sống

+ Cô Trang: Phát triển kỹ năng giao tiếp môn Anh Văn

+ Cô Tuyền: Công tác chủ nhiệm

+ Thầy Cưng: Môn Vật Lý

+ Giáo viên, nhân viên: Tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 hoàn chỉnh và đạt kết quả cao.

Trên đây là kế hoạch tổ chức hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức trường THPT Chi Lăng năm học 2020 – 2021. Đề nghị các đoàn thể và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường nghiêm túc thực hiện./.

 

             HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

        Văn Thị Yến Phương

 

happy wheels 2 demo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*