Lịch công tác tuần

Tuần ….. năm 2022

từ ngày 11/7/2022 đến ngày 16/7/2022

THỨSÁNG CHIỀU
Thứ 2
(ngày 11/7)
-Nhận hồ sơ xét tuyển vào lớp 10 năm 2022 – 2023
-Ôn tập theo thời khoá biểu cho khối 12 năm học 2022-2023
-Tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển vào lớp 10 năm học 2022 – 2023
Thứ 3
(ngày 12/7)
-Tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển vào lớp 10 năm học 2022 – 2023
-Xác định tổ hợp KHTN và KHXH, chọn sách cho khối 10 năm học 2022-2023
– Tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển vào lớp 10 năm học 2022 – 2023
– Ôn tập theo thời khoá biểu cho khối 12 năm học 2022-2023
Thứ 4
(ngày 13/7)
-Tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển vào lớp 10 năm học 2022 – 2023
-Phát bằng tốt nghiệp THPT niên khoá 2017-2020
-Tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển vào lớp 10 năm học 2022 – 2023
-Phát bằng tốt nghiệp THPT niên khoá 2017-2020
Thứ 5
(ngày 14/7)
– Tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển vào lớp 10 năm học 2022 – 2023
– Phòng tài vụ liên hệ phụ huynh học sinh lớp 10 năm học 2022-2023 tới nhận trang phục và nộp các khoản đầu năm
– Tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển vào lớp 10 năm học 2022 – 2023
– Phòng tài vụ liên hệ phụ huynh học sinh lớp 10 năm học 2022-2023 tới nhận trang phục và nộp các khoản đầu năm
Thứ 6
(ngày 15/7)
– Tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển vào lớp 10 năm học 2022 – 2023
– Phòng cơ sở vật chất rà soát,thống kê các phòng chức năng, phòng học báo cáo hội đồng quản trị
– Tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển vào lớp 10 năm học 2022 – 2023
Thứ 7
(ngày 16/7)
– Tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển vào lớp 10 năm học 2022 – 2023
– Lên kế hoạch tháng 8 năm 2022 – 2023