TRƯỜNG THPT CHI LĂNG

 

NHIỆM VỤ ĐẾN CUỐI NĂM HỌC 2017-2018

  1. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

– Mừng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/03 Â.L)

– Chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất Đất nước (30/04/1975-30/04/2018).

– Kiểm tra học kỳ 2 cho học sinh toàn trường.

– Tổ chức cho học sinh khối 12 thi thử đề đánh giá chất lượng và tập dượt quy trình thi THPT Quốc gia 2018.

– Họp Hội đồng xét duyệt điều kiện dự thi của học sinh lớp 12 và lên lớp, ở lại, thi lên lớp, rèn luyện hè… cho khối 10&11.

– Tổng kết và phát thưởng cho học sinh

– Nếu PHHS đồng ý và đề nghị, trường sẽ tổ chức lễ ra trường cho học sinh 12 và dạy bổ sung kiến thức thi tốt nghiệp đến 15/6/2018.

  1. KIỂM TRA HỌC KỲ 2

– Các môn TD, Tin, KT, GDQP kiểm tra và hoàn thành điểm chậm nhất:

+ Khối 12 vào ngày 24/03/2018

+ Khối 10&11 vào ngày 10/05/2018

– Kiểm tra tập trung các môn: Văn, Toán, Anh văn (có lịch cụ thể riêng)

– Điểm hoàn thành trước:

+ Khối 12 ngày 21/04/2018

+ Khối 10&11 ngày 12/05/2018

  1. THI THỬ TỐT NGHIỆP

– Đề nghị Giáo viên, giáo vụ, bộ phận liên quan xem lịch, phân công ra đề, coi thi…

  1. HỌP HỘI ĐỒNG XÉT KẾT QUẢ CUỐI NĂM

– Khối 12 ngày 26/04/2018

– Khối 10&11 ngày 15/05/2018

  1. TỔNG KẾT, PHÁT THƯỞNG TOÀN TRƯỜNG

Tổ chức vào lúc 08 giờ ngày 21/05/2018

 

Ban giám hiệu

happy wheels 2 demo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*