1. SỰ KIỆN: CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM (02/09)

2. TRỌNG TÂM:

+ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2017-2018

+ ỔN ĐỊNH, QUẢN LÝ, DUY TRÌ NỀ NẾP DẠY VÀ HỌC

3. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

a. Lễ Khai giảng năm học mới 2017-2018

– Lễ Khai giảng bắt đầu từ 7h00 ngày 05/09/2017

– Từ ngày 06/09/2017 dạy và học theo TKB

b. Chuyên môn

– Vào lớp và kết thúc tiết dạy đúng giờ.

– Dạy đúng theo phân phối chương trình, các môn có tiết bám sát và tăng cường cũng có chương trình cụ thể.

– Có phương pháp giảng dạy phù hợp và sát đối tượng. Yêu cầu học sinh hiểu được bài, nắm được kiến thức cơ bản và vận dụng được.

– Tạo được môi trường và không khí học tập tích cực. Lớp học hoạt động theo hướng dẫn của giáo viên, đảm bảo trật tự, tôn trọng quá trình học của người khác.

– Nội dung bài dạy cần nêu rõ trọng tâm, cung cấp lượng kiến thức cần thiết và cơ bản.

– Từng bước tiến hành các bài kiểm tra thường xuyên theo quy định, không tập trung vào cuối học kỳ.

c. Quản lý

– Kiểm tra nề nếp các lớp, chú ý một số lớp chưa tốt

– Kiểm tra sổ đầu bài, báo giảng của giáo viên, thời gian bắt đầu từ sau 05/09/2017

– Dự giờ giảng dạy ở các bộ môn, trọng tâm một số giáo viên mới

– Tổ chức họp HĐ và các hội nghị đầu năm theo hướng dẫn

– Lãnh đạo trường trực tiếp làm việc với GVCN và một số học sinh chậm tiến bộ.

happy wheels 2 demo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*