Căn cứ vào chỉ đạo của Sở GD & ĐT, căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết trường THPT Chi Lăng thông báo: Toàn thể học sinh được nghỉ học ngày hôm nay thứ năm (ngày 8/10/2020)

Hiệu Trưởng

 

 

happy wheels 2 demo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*