Thông báo:
Thực hiện công văn của Sở về việc triển khai ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 9, Nhà trường thông báo cho học sinh nghỉ học chiều ngày 27/10/2020 và ngày 28/10/2020. Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm thông báo đến lớp.
122666779_3239789979476886_2524805688487111029_n
122645392_3239790082810209_6684087863587338282_n
happy wheels 2 demo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*