Công văn 2064/SGD&ĐT-VP của Sở GD&ĐT ngày 17 tháng 9 năm 2020 chỉ đạo công tác ứng phó cơn bão số 5 và mưa lũ sau bão

Thực hiện Công văn số 8411/UBND-GD ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh về việc cho học sinh nghỉ học để chủ động ứng phó bão số 5; Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo và hướng dẫn các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, bão trên phương tiện thông tin đại chúng (trong đó có các trang thông tin điện tử của tỉnh như: Hue-S, Website của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, . . .), nhất là diễn biến cơn bão số 5 để thông tin kịp thời đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh trong các trường học, cơ sở giáo dục, nhất là các trường ở vùng ven sông, suối, hạ lưu các hồ chứa, vùng trũng hay bị ngập lụt để chủ động các biện pháp phòng tránh.

2. Thông báo cho học sinh nghỉ học ngày 18/9/2020 và 19/9/2020 để phòng, tránh cơn bảo số

3. Nhắc nhở học sinh không được đến những nơi có vùng nước sâu, dễ gây sạt lở; không tụ tập đi xem nước lũ, lụt ở sông, suối, hồ, nơi có vùng nước nguy hiểm phòng tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra.

4. Duy trì lực lượng, phương tiện và phân công lãnh đạo, lực lượng tự vệ cơ quan tổ chức trực 24/24 giờ tại đơn vị, trường học để chủ động xử lý các tình huống xảy ra; lên phương án đảm bảo an toàn tài sản, cơ sở vật chất, công trình trường học, chủ động di dời máy móc, thiết bị dạy học, tài liệu, hồ sơ lên tầng cao hoặc chuyển đến nơi không bị nguy cơ ngập lụt để tránh hư hại. Tạo điều kiện cho  người dân tránh trú mưa bảo trong điều kiện cho phép.

5. Có kế hoạch khắc phục thiệt hại do mưa, bão gây ra và thực hiện vệ sinh trường lớp ngay sau khi hết mưa bão; thực hiện tốt các biện pháp phòng chống các  dịch bệnh, nhất là phòng chống dịch bệnh COVID-19; sau khi cơn bão đi qua, căn cứ tình hình thực tế các địa phương, các trường báo cáo đơn vị chủ quản để có kế hoạch tổ chức cho học sinh đi học trở lại, đồng thời lên kế hoạch dạy bù cho những ngày nghỉ học.

6. Thường xuyên báo cáo tình hình thiệt hại, sự cố xảy ra trong và sau mưa bão cho lãnh đạo địa phương và Sở Giáo dục và Đào tạo (Ban PCTT và TKCN Sở) theo các số điện thoại sau :

a)   Đ/c Nguyễn Tân – Giám đốc Sở GD&ĐT      :  0905090530.

b)   Đ/c Đặng Phước Mỹ – Phó GĐ Sở GD&ĐT    :  0905056775.

c)   Đ/c Đoàn Minh Thắng – Phó GĐ Sở GD&ĐT    :  0914066496.

d)   Đ/c Thân Nguyên  Khánh –  CVP Sở GD&ĐT    :  0989156717.

Báo cáo tổng hợp tình hình  thiệt hại sau mưa bão và phương án khắc phục về Sở GD&ĐT (qua Văn phòng Sở ) theo địa chỉ email : tnkhanh.sgddt@thuathien hue.gov.vn hoặc khanhtn@hue.edu.vn).

 

happy wheels 2 demo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*